Pendaftaran Kontraktor Elektrik – Suruhanjaya Energi

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ELEKTRIK

(Peraturan 75-79 : Peraturan-peraturan Elektrik 1994) Gunakan Borang ST(KE)2 & ST(KE)1. Pendaftaran Perniagaan (bukan Sdn Bhd) dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Lampirkan: Borang D dan Maklumat Perniagaan yang terbaru

Atau Pendaftaran Syarikat (Sdn Bhd) menggunakan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Lampirkan: Borang 9, Perakuan Pemerbadanan Syarikat yang terbaru Borang 24 Borang 49 MAA (Memorandum & Article Of Association) Form of Annual Return of a Company yang modern Pemohon – orang yang memohon pendaftarandan juga orang yang mendaftarkan Perniagaan/Syarikat Mestilah Ahli Lembaga Pengarah atau Pengarah – dengan pegangan/milikan Saham atau menggunakan Special Resolutions (resolusi yg dipersetujui sang seluruh Ahli Lembaga Pengarah bagi menerima tanggungjawab atas permohonan dan seterusnya sebagai pemegang perakuan registrasi sebagai Kontraktor Elektrik bagi pihak perniagaan/syarikat); atau Mestilah orang yang empunya perniagaan (pemilik tunggal) atau rakan kongsi SOCSO – Insurans buat pekerja dibawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO / SOCSO) 1969: Jadual caruman & resit caruman bagi seluruh orang kompeten yang dijawat sang syarikat (melainkan yang berumur 55 tahun & ke atas atau pakar Lembaga Pengarah yang tidak pernah mencarum atau mereka yg bergaji lebih RM2,000.00). Peralatan Menguji     (Catat nombor siri peralatan & sertakan resit pembelian sekiranya ada)

     a.Penguji Rintangan Penebatan (Insulation Resistance Tester) –  (500/1000/5000) Volts      b.Penguji Pemutus Litar Arus Baki (Residual Current Device Tester)      c.Penguji Rintangan Bumi (Earth Resistance Tester) Perjanjian Sewa Kedai

Perjanjian Sewa Kedai (Tenancy Agreement) yang disetemkan atau suratan hakmilik atau suratan jual beli bagi premis perniagaan dan / atau pejabat   yang didaftarkan – atas nama sendiri / rakan kongsi perniagaan / syarikat atau Ahli Lembaga Pengarah. Pendaftaran Orang Kompeten Isi borang ST(KE)1 – Pendaftaran orang kompeten (Jurutera Perkhidmatan Elektrik / Jurutera Elektrik Kompeten / Penyelia Elektrik / Penjaga Jentera / Pendawai / Pencantum Kabel) lengkap menggunakan gambar, salinan perakuan, salinan kad sosialisasi depan belakang, surat tawaran dan surat penerimaan jawatan, dan surat berhenti kerja menurut majikan terdahulu. Papan Tanda Syarikat / Premis Perniagaan Lesen papan indikasi dari Dewan Bandaraya / Majlis Daerah / Majlis Perbandaran surat / resit pengesahan bagi permohonan lesen ini memadai pada masa permohonan dibuat, jika berkaitan (masih ada Majlis yang tidak memerlukan lesen ini) Gambar Kontraktor Elektrikal Medan berwarna saiz 3R (Poskad) bagi : Papan pertanda syarikat / pejabat (sign board) Kontraktor Elektrikal Medan Pandangan menurut hadapan bangunan premis perniagaan Pandangan ruangan dalam pejabat Setor menyimpan barangan elektrik Peralatan menguji

KEHENDAK BAGI PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Tiada Perakuan Pendaftaran menjadi seseorang Kontraktor Perkhidmatan Elektrik boleh dimuntahkan atau diperbaharui melainkan Suruhanjaya berpuas hati bahawa: Orang itu yg sudah mendaftarkan perniagaannya pada bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau sebuah syarikat yg didaftarkan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. Orang itu mengambil kerja sepenuh masa Jurutera Perkhidmatan Elektrik, & tiada apa-apa dalam perenggan ini melarang orang yang sama daripada sebagai Jurutera Perkhidmatan Elektrik itu. Orang itu memiliki proteksi insurans bagi pekerjanya di bawah Akta Keselamatan SosiaI Pekerja 1969. Orang itu memiliki kelengkapan menguji dan alat-alat yang berkaitan dengan kerjanya yang akan ditentukan oleh Suruhanjaya.

PENGELASAN KONTRAKTOR ELEKTRIK

Nota : Pendawai yang dijawat dikehendaki bekerja sepenuh masa.KelasNilai KerjaKategori Pendawai yang perlu dijawatBilangan

(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan Pengujian (PW4) (b) Pendawai Fasa Tiga (PW3) (c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan Pengujian (PW4) (b) Pendawai Fasa Tiga (PW3) (c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

(a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan Pengujian (PW4)

(a) Pendawai Fasa Tunggal + Endorsan Pengujian (PW2)